משרדי הנהלת החברה


:כתובת דוא”ל

namora987@gmail.com


:טלפון למידע כללי

טלפון- 08-9153641

פקס – 08-6582469


:כתובת למשלוח דואר

מיקוד -7695101

משלוח מכתבים – ת.ד. 67 קריית עקרון כתובת

שם

מייל

טלפון

הודעה