Before image

נמורה לבנייה בע”מ הנה חברה רשומה ברשם החברות, חברה בהתאחדות בוני הארץ ועוסקת בעבודות בניה ופיתוח

החברה מנוהלת ע”י איאד נמורה. קבלן רשום ברשם הקבלנים מספר 29091


בשנת 2012 הוקמה “נמורה לבנייה בע”מ ” ומאז פועלת באינטנסיביות בניהול וביצוע פרויקטים בבניה בתחום הבניה למגורים, מבני ציבור,מסחר ותעשייה

אחזקת המניות – מניות החברה מוחזקות 50% ע”י איאד נמורה ו 50%  ע”י נביל זרו

תחומי פעילות – חברת נמורה מרכזת את פעילותה בארץ במרכז, בשפלה ובדרום בתחומים שונים, כקבלן מבצע ,עבודות שלד וגמר בפרויקטים

חברתנו עובדת עם צוותים, קבלני משנה וספקים האיכותיים ביותר כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של ביצוע, איכות בגימור ועמידה בלוחות זמנים